fbpx

Privacy en Cookie Policy

I. Algemeen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 mei 2017, met revisie op 07-APR-2022.

De heer Yvan Christiaens respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en garandeert dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze Policy heeft zowel betrekking op de verwerking van persoonsgegevens als op het gebruik van cookies.

Deze Policy is van toepassing op de diensten van de heer Christiaens. De heer Christiaens is evenwel niet verantwoordelijk voor de Policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van de heer Christiaens geeft u aan de Policy in haar totaliteit te accepteren.

II. Contactgegevens

De heer Yvan Christiaens
Neerbeekstraat 23
8572 Kaster
T +32 56 77 45 02
F +32 56 77 47 52
info@christiaensyvan.be
BE 0770 017 276

III. Privacy Policy

III.1. Persoonsgegevens

De gegevens die u ons meedeelt, zijn voornamelijk deze via het aanmeldingsformulier en het contactformulier van de website. Tevens worden er automatisch gegevens verzameld via cookies.

III.2. Beter gebruik van onze diensten

Wanneer u de website bezoekt, een bestelling plaatst op de webshop, een vraag stelt via het contactformulier, etc. wordt er gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de diensten optimaal te kunnen uitvoeren en een goede werking van de website en webshop te garanderen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van de heer Christiaens of van een derde partij.

De persoonsgegevens worden verzameld om:

 • aan de bezoeker de verschillende diensten aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de bezoeker bij aanmelding door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • het doen van marktonderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de diensten;
 • het factureren voor de aankoop en/of levering van de producten en diensten;
 • het verstrekken van informatie aan de bezoeker en het eventueel doen van aanbiedingen aan de bezoeker.

De heer Christiaens garandeert dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking. Het uitgangspunt is dat slechts het minimum van noodzakelijke gegevens voor elk doeleinde wordt verzameld en bijgehouden. Er wordt aldus geen informatie gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Policy, tenzij er hiervoor toestemming werd verkregen.

III.3. Derden

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden, zoals onder andere de bvba Kryanwood met maatschappelijke zetel te 8572 Kaster, Neerbeekstraat 23 en de bvba Multiwood met maatschappelijke zetel te 8572 Kaster, Waterlostraat 1, dewelke beschouwd kunnen worden als verbonden ondernemingen van de heer Yvan Christiaens. Deze doorspeling van gegevens is nodig opdat een optimale dienstverlening gegarandeerd zou kunnen worden.

De bescherming van de persoonsgegevens die gewaarborgd wordt door de heer Christiaens zal eveneens door deze derden in dezelfde mate gewaarborgd worden.

Voor gepersonaliseerde online advertenties werken we samen met (en/of gebruiken we cookies van) Ads & Data, dat hiervoor gezamenlijk met [naam klant] verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van uw gegevens Ads & Data is een reclameregie, opgericht door Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus Skynet en Pebble Media. Het verkoopt en beheert reclameruimte op de websites en applicaties van partners binnen haar netwerk. Lees meer in het privacybeleid van Ads&Data: https://www.adsanddata.be/privacy policy/ .

III.4. Termijn van bewaring

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de diensten en/of producten te kunnen leveren.

III.5. Recht van toegang, correctie en verwijdering

De bezoeker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen of om verwijdering van zijn gegevens te verzoeken en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres van de heer Christiaens, beschreven zoals in bovenstaande contactgegeven, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de bezoeker.

De bezoeker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet mee te delen of om verwijdering te vragen, doch kan dit als gevolg hebben dat bepaalde diensten geweigerd worden indien de heer Christiaens niet over de nodige persoonsgegevens beschikt.

De bezoeker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt.

III.6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De heer Christiaens heeft voldoende maatregelen genomen die aangepast zijn op technisch of organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, die niet-toegestane toegang of de per vergissing kennisgeving aan derden te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van de persoonsgegevens.

De heer Christiaens kan dan ook in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Bepaalde links of referenties op de website van de heer Christiaens naar andere sites worden niet gecontroleerd, noch beheerd door de heer Christiaens, zodat huidige Policy niet van toepassing is op deze andere websites.

III.7. Klachtenrecht

Iedere bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor wat betreft België: de Privacy Commissie met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

IV. Cookie Policy

IV.1. Algemeen

De bepalingen van bovenstaande Privacy Policy zijn onverkort van toepassing op de cookies die persoonsgegevens verwerken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek van onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden, zodat er niet alleen een optimale werking van de website gegarandeerd kan worden maar u tevens een betere dienstverlening kan aangeboden worden.

Immers, cookies onthouden bepaalde keuzes en instellingen die u heeft gekozen zodat een volgend bezoek sneller, efficiënter en ook eenvoudiger kan verlopen.

IV.2. Informatie per soort cookie

Permanente cookies:
Met behulp van permanente cookies kan de bezoeker herkend worden bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Ook wanneer er door de bezoeker toestemming werd gegeven voor het plaatsen van de cookies kan dit door middel van een cookie worden onthouden. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor er tijd bespaard wordt. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instelling van de webbrowser van de bezoeker.

Sessie cookies:
Met behulp van sessie cookies kan worden nagegaan welke onderdelen van de website de bezoeker heeft bekeken. De diensten kunnen daardoor zoveel mogelijk aangepast worden op het surfgedrag van de bezoekers, zodat wederom een optimaal en prettig gebruik van de website gegarandeerd kan worden. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website of de webshop. Bijvoorbeeld cookies die login-gegevens onthouden, taalvoorkeuren, etc.

Analytische cookies:
Via de website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De heer Christiaens heeft hier geen invloed op. Voor het overige kan verwezen worden naar de Privacy Policy van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) .

IV.3. Welke cookies gebruikt deze site en welke gegevens worden bijgehouden?

De website gebruikt volgende cookies:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Mylivechat.com
  • doel: laat de bezoeker toe om via een pop-up venster een vraag achter te laten die later beantwoord kan worden. Voor meer informatie zie: https://www.mylivechat.com/privacy.aspx
  • levensduur: zie bovenstaande link
 • Pop-up cookie
  • doel: laat de bezoeker toe om telkens hij binnen een uurinterval de website bezoekt een pop-up te krijgen om zo vlugger toegang te krijgen tot promoties, producten...
  • levensduur: 1 uur
 • Social Sharing via facebook
  • doel: laat de bezoeker toe om bepaalde promoties, producten... te delen via facebook.
  • levensduur: één browersersessie
 • Youtube
  • doel: ter bevordering van de dienstverlening worden er instructiefilmpjes, via Youtube, geplaatst op de website. Voor meer informatie zie: htps://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
  • levensduur: zie bovenstaande link
 • Cart cookie
  • doel: ter bevordering van het gebruiksgemak bij het selecteren en aankopen van producten op de webshop.
  • levensduur: 1 uur
 • Overzicht Piano cookies, cookies die Ads&Data gebruikt om de pixel te opereren (Voor meer informatie: https://www.adsanddata.be/en/technical-partners/)
Ad Partner      Name Cookie     Duration (days)     Goal
 Piano cstp Session Marketing/Tracking
 Piano  cX_G 365 Marketing/Tracking
 Piano cX_P 365 Marketing/Tracking
 Piano cX_S Session Marketing/Tracking 
 Piano cX_T 1 Marketing/Tracking 
 Piano gckp 365 Marketing/Tracking 

 

IV.4. Beheer en verwijdering van cookies

Bij het eerste bezoek van de website kunt u het gebruik van cookies al dan niet toestaan. U dient daarvoor te klikken op de balk/banner die onderaan de website verschijnt. (Klikken op ‘cookies toestaan’)

Informatie omtrent de in-en uitschakeling van cookies en de verwijdering ervan kan ook steeds teruggevonden worden met behulp van de Help-functie van de gebruikte webbrowser.

Hou er rekening mee dat het niet aanvaarden, uitzetten of verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website minder toegankelijk zijn of slecht functioneren.

U kunt tenslotte de cookies uitschakelen door hier te klikken op ‘cookies niet langer toestaan’.

Consent to the use of cookies.

For our website to function properly we use cookies. To obtain your valid consent for the use and storage of cookies in the browser you use to access our website and to properly document this we use a consent management platform: CookieFirst. This technology is provided by Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, The Netherlands. Website: https://cookiefirst.com referred to as CookieFirst.

When you access our website, a connection is established with CookieFirst’s server to give us the possibility to obtain valid consent from you to the use of certain cookies. CookieFirst then stores a cookie in your browser in order to be able to activate only those cookies to which you have consented and to properly document this. The data processed is stored until the predefined storage period expires or you request to delete the data. Certain mandatory legal storage periods may apply notwithstanding the aforementioned.

CookieFirst is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis for this is article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Data processing agreement

We have concluded a data processing agreement with CookieFirst. This is a contract required by data protection law, which ensures that data of our website visitors is only processed in accordance with our instructions and in compliance with the GDPR.

Server log files

Our website and CookieFirst automatically collect and store information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. The following data is collected:

 • Your consent status or the withdrawal of consent
 • Your anonymised IP address
 • Information about your Browser
 • Information about your Device
 • The date and time you have visited our website
 • The webpage url where you saved or updated your consent preferences
 • The approximate location of the user that saved their consent preference
 • A universally unique identifier (UUID) of the website visitor that clicked the cookie banner